Εταιρικό προφίλ

Η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. είναι μια ηγέτιδα μελετητική εταιρεία συμβούλων μηχανικών που παρέχει υπηρεσίες στους τομείς του κτηματολογίου, του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, της τοπογραφίας, της γεωπληροφορικής και των έργων υποδομής. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1984 με σκοπό να συμβάλλει δυναμικά στην χωρική οργάνωση και στην διαχείριση της γης. Οι άνθρωποι μας συνδυάζοντας το πάθος των ιδρυτών της εταιρείας, την βαθιά γνώση των ζητημάτων που σχετίζονται με  τον σχεδιασμό και την οργάνωση του χώρου, την τόλμη και την αποδοτικότητα, κατάφεραν τις προηγούμενες τρεις δεκαετίες να εδραιωθεί η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. ως μια από τις μεγαλύτερες μελετητικές εταιρείες στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία και ο στρατηγικός μας στόχος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία και την δημιουργικότητα. 

bacgkround image