Μελέτες Έργων Υποδομής και Περιβάλλοντος

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα των Μελετών Έργων Υποδομής και Περιβάλλοντος είναι:

Μελέτες Υδραυλικών έργων

  • Μελέτες υδρεύσης
  • Μελέτες αποχετεύσης
  • Μελέτες αρδεύσης και έγγειων βελτιώσεων
  • Μελέτες διευθέτησης ρεμάτων
  • Μελέτες εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 


Περιβαλλοντικές Μελέτες

Συγκοινωνιακές Μελέτες

  • Μελέτες Οδοποιίας
  • Κυκλοφοριακές Μελέτες
bacgkround image