Γεωπληροφορική

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα της Γεωπληροφορικής είναι:

  • Εργασίες Ψηφιοποίησης – Διανυσματοποίησης
  • Μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών - GIS
  • Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης
  • Εφαρμογές Φωτογραμμετρίας

Οι Υπηρεσίες Γεωπληροφορικής αποτελούν τον πλέον σύγχρονο και καινοτόμο τομέα της εταιρείας ο οποίος ενισχύεται συστηματικά και δυναμικά τα τελευταία χρόνια.

bacgkround image