Κτηματολόγιο

 Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα του Κτηματολογίου είναι :

  • Μελέτες για το Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Μελέτες Κτηματογράφησης για Πολεοδομήσεις
  • Μελέτες Κτηματογράφησης για Έργα Υποδομής

Οι υπηρεσίες κτηματολογίου αφορούν πρωταρχικά το εξαιρετικά δυναμικό πρόγραμμα του Εθνικού Κτηματολογίου και αποτελούν τον πυρήνα των δραστηριοτήτων της εταιρείας.

 

bacgkround image