Τοπογραφία

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα της Τοπογραφίας είναι:

  • Τοπογραφικές αποτυπώσεις
  • Μελέτες Αναδασμού
  • Σύνταξη Χωρικών Υποβάθρων
  • Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων

Οι υπηρεσίες Τοπογραφίας και σύνταξης χωρικών υποβάθρων αποτελούν τον τομέα θεμελίωσης, υποδομής και υποστήριξης  όλων των άλλων υπηρεσιών της εταιρείας.

bacgkround image