Χωροταξία - Πολεοδομία

Η προσπάθεια μας να σχεδιάσουμε οικισμούς με πυρήνα τον άνθρωπο ξεκινάει πριν από 30 χρόνια. Επιδίωξη των στελεχών μας ήταν πάντοτε ο σχεδιασμός βιώσιμων οικισμών ανεξαρτήτως μεγέθους, πληθυσμού και γεωγραφικής θέσης. Η εταιρεία έχει εκπονήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό από γενικά πολεοδομικά σχέδια, πολεοδομικές μελέτες, χωροταξικά σχέδια, πράξεις εφαρμογής, μελέτες αναπλάσεων, ρυθμιστικά σχέδια. Όλες οι μελέτες ανεξάρτητα από το αν είχαν ως χώρο αναφοράς ένα οικοδομικό τετράγωνο ή μία Περιφέρεια είχανε πάντοτε ως γνώμονα  την βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. στον τομέα του χωροταξικού - πολεοδομικού σχεδιασμού είναι:

 • Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια
 • Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια, Περιφερειακά Χωροταξικά Πλαίσια
 • Ρυθμιστικά Σχέδια
 • Στρατηγικά Σχέδια
 • Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ), Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ)
 • Πολεοδομικές Μελέτες, Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής, Ρυμοτομικά Σχέδια
 • Πράξεις Εφαρμογής
 • Πράξεις Αναλογισμού
 • Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (ΣΟΑΠ), Μελέτες Αναπλάσεων
 • Μελέτες City Branding
 • Μελέτες Χωροθέτησης επιχειρήσεων και παραγωγικών εγκαταστάσεων
 • Υπηρεσίες συμβούλου σε θέματα Χωροταξικού - Πολεοδομικού σχεδιασμού
 • Τοπικά Χωρικά Σχέδια, Ειδικά Χωρικά Σχέδια
 • Σύνταξη τεχνικής έκθεσης προέγκρισης Ειδικών Χωρικών Σχεδίων
 • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημόσιων Ακινήτων (ΕΣΧΑΔΑ)
 • Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ)
 • Θαλάσσια Χωροταξικά Σχέδια
 • Μελέτες πολεοδομικής ωρίμανσης
 • Πολεοδομικές Μελέτες εναρμόνισης Χρήσεων Γής
 • Ειδικές Πολεοδομικές Μελέτες για την Πολεοδομική Οργάνωση Σιδηροδρομικών Ακινήτων (ΓΑΙΟΣΕ)
bacgkround image